Họ và Tên : Đặng Thị Vạn
Địa chỉ :Bình Sơn-Quảng Ngãi
Điện thoại:...........
Email :.....................
Giới tính :Nữ
Số CMND:.....................
Sinh viên năm:chuẩn bị lên năm 3 trường Đại học Phạm Văn Đồng
Số năm kinh nghiệm : 2 năm
Đăng ký dạy Môn :Tiếng Anh
Lớp :mọi lớp
Phương tiện đi lại :xe máy
Khu vực dạy :Thành phố Quảng Ngãi
Các yêu cầu khác :Điểm tích lũy 3 học kì: 3.52/4.0 ( giỏi )

@Trung tâm Gia sư Quảng Ngãi