Họ và Tên : Trương Thị Xuân Thu
Địa chỉ : Trần Tế Xương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:..........
Email :...............
Giới tính :Nam
Số CMND: .....................
Số năm kinh nghiệm : 3 năm
Đăng ký dạy Môn :Hoá - Sinh
Lớp :1,2,3,4,5,6,7,8,9
Phương tiện đi lại :Xe máy
Khu vực dạy :TP Quảng Ngãi
Thời gian dạy :Toàn thời gian
Lương yêu cầu :Thỏa thuận

@Trung tâm Gia sư Quảng Ngãi